Randbrief | de Vlaamse Rand - documentatiecentrum
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, klik hier  


R@ndbrief nr. 21

De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel

Op 26 april organiseren we in een Leuven een colloquium over het groeiende internationale karakter van de Rand. Het colloquium wil een stand van zaken opmaken van het onderzoek in binnen- en buitenland. Daarbij leggen we de klemtoon op drie thema's, meer bepaald Europa in de Rand, het omgaan met taaldiversiteit en tenslotte internationalisering en economische dynamiek. Na het wetenschappelijke gedeelte volgt een panelgesprek.

lees meer

GRUP VSGB

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied (VSGB) is nu definitief goedgekeurd. In dat GRUP wordt het VSGB tot op perceelsniveau afgebakend. Het plan bevat ook bestemmingswijzigingen. Wij zetten de allerlaatste wijzigingen sinds het openbaar onderzoek kort op een rij.

lees meer

De gekleurde samenleving

In Vlaanderen is bijna 15% van de mensen van vreemde herkomst. Dat blijkt uit een schatting van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. In de Vlaamse Rand loopt dat op tot bijna het dubbele.

lees meer

Met vriendelijke groeten,

Documentatiecentrum Vlaamse Rand
bezoek de website
 

NIEUW IN ONS RAND-ABC:
Een inleiding tot de begrippen verfransing/internationalisering.
lees meer 
(également en Français, also in English, auch auf deutsch).

NIEUWE PUBLICATIES
Over de Rand, startnota voor een planprogramma van de Vlaamse Landmaatschappij.
meer informatie

Een inventaris van de historische tuinen en parken van Noordwestelijk Vlaams-Brabant, van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
meer informatie

FRANÇAIS
Plus d’infos: cliquez ici

ENGLISH
More information: click here

DEUTSCH
Informationen: clicken Sie hier

OVER ONS
Het documentatiecentrum is een initiatief van de cel Coördinatie Vlaamse Rand (die behoort tot de Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid) in samenwerking met de Studiedienst van de Vlaamse Regering, vzw ‘de Rand’, de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO). BRIO is een consortium van onderzoeksgroepen van Nederlandstalige universiteiten in Brussel.
 

Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat we veronderstellen dat de Rand u interesseert.
Indien gewenst, kan u zich hier uitschrijven.